Thứ Năm, 2 tháng 3, 2017

Mai Thắng - Mừng Sinh Nhật Xuân Thanh


Tiết Tháng Ba – mùng điểm số hai
Mai gia ra mắt một anh tài
Thơ chào hữu hảo luôn tăng tốc
Lão chọn vui hòa chẳng sợ sai
Ý chuyển rồng mây vờn lũ lụt
Từ chen gió bão cuộn bi hài
Vần thông đối luật không cần biết
Góp mặt thi đàn thỏa sức khai!

Mai Thắng
170302

Đăng nhận xét