Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2017

Tuế Dạ Vịnh Hoài - Lưu Vũ Tích( 772-842)Tuế Dạ Vịnh Hoài

Di niên bất đắc ý
Tân tuế hựu như hà
Niệm tích đồng du giả
Nhi kim hữu kỷ đa
Dĩ nhàn vi tự tại
Tương thọ bổ tha đà
Xuân sắc vô tân cố
U cư diệc kiến qua

Lưu Vũ Tích 772-842
***
Bài Dịch:
Suốt năm không toại ý
Năm mới biết ra sao
Nhớ đám bạn ngày trước
Nay còn được mấy nào
Lấy nhàn mà sống vậy
Yên phận cảnh tào lao
Xuân mới rồi xuân cũ
Vướng chi còn xốn xao

Phạm Khắc Trí


Đăng nhận xét