Thứ Ba, 28 tháng 2, 2017

Khai Xuân Thạch Vấn - Vũ Hoàng Chương
Khai Xuân Thạch Vấn

Tường vân mãn tọa nguyệt bôi minh
Hy chúc xuân khai dạ bán quỳnh
Ðông liễu Tây đào song tận mỹ
Tần tang Yên thảo nhất hà thanh
Tẫn giao cố quốc hoài kim phấn
Tự hữu cuồng ngôn xuất thạch bình
Ðồi ngọa dữ sa trường túy ngọa
Cổ lai thùy dã chiếm cao danh

Dịch Nghiã:

Mây lành đầy khắp chỗ ngồi, chén rượu sáng lóng lánh,
Đùa vui chúc cho phút giao thừa xuân sang, nhiều điều tốt đẹp.
Liễu phía Đông và đào phía Tây cả hai đều đẹp tuyệt,
Dâu đất Tần và cỏ đất Yên, một dòng sông cùng xanh.
Dẫu cho vẫn nặng lòng nhớ thương hương phấn nước cũ,
Song đã có một lời ngông vọng lên giữa núi dựng như thành.
Giữa kẻ say nằm nghiêng ngả và người say lăn nơi sa trường,
Xưa nay ai lưu danh cao hơn ai?

Đá Mở Lời Xuân

Bạn đầy mây, chén đầy trăng,
Xuân vào đêm, giữa lòng băng nở quỳnh 
Liễu tơ đào gấm như tranh 
Dâu Tần biếc, cỏ Yên xanh, một trời 
Quê xưa phấn rụng vàng rơi 
Có nghe vách đá vang lời hỏi duyên 
Say nằm trước ngõ là tiên 
Hoặc say nằm cát ngoài biên mới hào?

Vũ Hoàng Chương - Trên Thềm Tết Ất Mão 1975

Phạm Khắc Trí sưu tầm(Bài thơ này được đăng trên báo "Nhà văn" số xuân Ất Mão 1975 gồm bản chữ Hán, phiên âm Hán Việt và bản dịch của chính tác giả.
***
Các Bài Họa: Đá Mở Lời Xuân

Rượu sáng trăng soi mây phủ kín
Chúc xuân đêm ngọc mọi điều lành
Tây đào đông liễu đều xinh đẹp
Yên cỏ Tần dâu một sắc xanh
Phấn hương nước cũ còn thương nhớ
Vách đá lời ngông được viết thành
Vất vưởng hay say nằm trận tuyến
Xưa nay đâu thể được so danh

Quên Đi 
***
Bài Họa:

Đá Động Lòng Xuân

Đáy chén lồng mây nguyệt thẹn anh,
Giao thừa hỉ lạc chúc xuân lành.
Tây đào đông liễu cây hoa thắm,
Yên cỏ Tần dâu sông nước xanh.
Hương phấn nặng tình quê cố quận,
Câu thơ ngông vọng núi cao thành.
Say men chiến sĩ sa trường vậy,
Ai kẻ còn danh chiếu hãn thanh ?

Mai Xuân Thanh

Ngày 18 tháng 02 năm 2017
***
Diễn Nôm:
Đá Mở Lời Xuân

Mây lành tràn ngập chén trăng soi,
Vui chúc đêm xuân mộng nửa vời.
Đông liễu tây đào đều đẹp tuyệt,
Dâu Tần cỏ Yến cũng xanh tươi. *
Mặc người cố quốc hờn hương phấn,
Tự kỷ nương thân tựa vách trời.
Say khước cùng say nằm chiến địa,
Xưa nay ai đã " bảnh " hơn ai?!

Đỗ Chiêu Đức
Đầu Xuân 2017.
***
Lời Đá Hỏi Đầu Xuân

Trăng ngập tràn ly, mây phủ quanh
Giao thừa vui chúc mọi an lành
Liễu đào tươi đẹp như hoa gấm
Cây cỏ rạng ngời phô sắc xanh
Tình nước còn vương hương thấm đẫm
Lời ngông đã lộng núi xây thành
Say nơi trận mạc, say chăn chiếu
Ai kẻ yên bình, ai nổi danh?

Phương Hà phỏng dịch


Đăng nhận xét