Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2017

Đường Trần(I)Chen chúc lợi danh đã chán rồi 
Đường trần ngoảnh lại khá xa xôi 
Đắn đo vinh nhục làm chi nữa 
Lo lắng bại thành cũng thế thôi 
Đã biết phù sinh là giấc mộng 
Thì xem phú qúi tựa trò chơi 
Với ta tất cả đều vô nghiã 
Ngoài nghiã yêu thương,người với người 

Quang Tuấn

Đăng nhận xét