Thứ Hai, 27 tháng 2, 2017

Lãng Đãng Vào Thơ: Làm Ngơ - Thơ Kim Oanh - Quýdenver

Thơ:
       - Làm Ngơ (Kim Oanh)
       - Chỉ Một Thoáng (Kim Oanh)
       - Nhặt Tháng Ngày (Kim Oanh)

Nhạc đệm: Robert VanHorne
Thực Hiện: Quýdenver

Đăng nhận xét