Thứ Bảy, 4 tháng 3, 2017

Đêm Thức Chờ Nghe Tiếng SóngVẫn chờ nghe tiếng sóng vỗ về đêm
Hai bên bờ Vàm Cỏ Đông ngày trước
Đêm còn thức cùng trái tim tôi thức
Chỉ nghe rì rào tiếng động không quen

Đã bao lần sông lỡ nhịp hẹn đêm
Sóng không hát, dòng không trôi giọng hát
Chờ trăng lên đỉnh đầu lay khúc nhạc
Sóng một mình khơi điệu sáo Trương Chi

Xa quá rồi con sông nhỏ ngày thơ
Một khúc quanh níu theo trăm thương nhớ
Đâu ai biết tôi mơ nghe sóng vỗ
Mơ sóng sông xưa dội qua bến quê người

Đã xa rồi sông nhỏ của tôi ơi!
Dẫu thức ngàn đêm không nghe sóng hát
Trong tuổi thơ treo ngọn đèn leo lét
Thức chờ nghe con sóng dậy hai bờ

Tìm đâu ra đàn sóng vỗ trong mơ
Xa nhau quá biết làm sao nghe được
Nơi quê xa đêm đêm tôi vẫn thức
Mong ngày nào nghe lại tiếng sông xưa.

Vĩnh Trinh

Đăng nhận xét