Thứ Bảy, 4 tháng 3, 2017

Giọt Nước Mắt - Thơ Tuyền Linh - Nhạc Nguyễn Văn Thơ


Thơ: Tuyền Linh 
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Ca sĩ: Nguyên Trường

Đăng nhận xét