Thứ Tư, 23 tháng 3, 2016

Trăng Biển


Tôi chưa từng đến nơi anh đứng
Cho tôi tưởng tượng chút tình thôi
Phải chăng anh hướng về quê mẹ
Lòng dạ đau thương lẫn ngậm ngùi

Tấc đất mồ hôi của ông cha
Đôi khi máu đượm lệ chan hoà
Vượt ngàn sóng cả xây cơ nghiệp
Vang mãi muôn đời khúc sử ca

Đem cuốc mai thay thế đao cung
Và đem lưới bủa đến không cùng
Hào hùng đi mãi đường Nam Tiến
Dựng xây hãnh diện mái nhà chung

Anh ơi, anh đúng bậc Anh Hùng
Đổ máu Lạc Hồng giữa biển Đông
Sực tỉnh bàng hoàng nâng ngọn bút
Kính người xin thắp nén hương lòng

Biển xa trăng lạnh tê ngòi bút
Bút chẳng bằng gươm nghĩ thẹn thùng
Hâm nóng tim già ta lựa chữ
Cho lời thơ thép vụt lên không

Chân Diện Mục

Đăng nhận xét