Thứ Hai, 21 tháng 3, 2016

Cựu Học Sinh Tống Phước Hiệp Vĩnh Long - Lớp Đệ Tam B3 - 1971

Hình này do Phan Thị Hiền cung cấp, tuy đi xa Hiền  vẫn còn nhớ về kỷ niệm thời áo trắng xa xưa.
Gửi các bạn xem nhìn ra tên các bạn bè không.

Hình cả lớp có thầy Đinh Văn Thạnh thì nhỏ quá nhìn không ra ai hết
Hàng1:Thầy Tôn, ---, Sương, ---,--- 
Hàng2: Chưa rõ tên
Hàng3: Tùng đứng nép vào tường, bạn đội nón Huỳnh Việt Hùng(đã qua đời) 
Chuẩn bị tất niên lớp Đệ Tam B3 - 1971.
Tất niên lớp 10B3 năm 1971 có thầy Đinh Văn Thạnh dự 

Phan Thị Sương

Đăng nhận xét