Thứ Năm, 24 tháng 3, 2016

Thời GianNgăn tim gõ nhịp đếm thời gian
Mở cửa thần Tiên để lụi tàn
Vụng khéo ươm mầm nên họa phước
Lâu dài kết trái tạo dung nhan
Ta từ vô lượng không tên tuổi
Nẻo đến cùng phương chẳng cám vàng
Xuống chó lên voi rồi một kiếp
Vui buồn thương hận cũng tiêu tan.

Cao Linh Tử
20/3/2016

Đăng nhận xét