Thứ Hai, 21 tháng 3, 2016

Ngư Nhàn - Thiền Sư Không Lộ (1016 - 1094)


Ngư Nhàn - Thiền Sư Không Lộ (1016 - 1094)

Vạn lý thanh giang vạn lý thiên
Nhất thôn tang giá nhất thôn yên 
Ngư ông thụy trước vô nhân hoán
Quá ngọ tỉnh lai tuyết mãn thuyền

Dịch Xuôi: Quang Cảnh Thanh Nhàn Ở Một Xóm Chài
Trời nước trong xanh muôn dặm một màu
Khói bếp tỏa trắng trên xóm nhà trồng dâu đay ở ven sông  
Lão chài ngủ say không ai đánh thức
Quá trưa, tỉnh dậy, tuyết một thuyền đầy 
PKT

Ngư Nhàn

Trời nước, một màu, xanh vạn dặm,
Xóm dâu, khói bếp, tỏa bình yên.
Lão chài, ngon giấc, không ai gọi 
Thức dậy, quá trưa, tuyết ngập thuyền 

Phụ Chú: Thiền Sư Không Lộ , đời nhà Lý , thuộc dòng Thiền Vô Ngôn Thông , để lại cho hậu thế trong Thiền Uyển Tập Anh , 2 bài thơ Ngôn Hoài và Ngư Nhàn.  Có nghi vấn cho là bài Ngư Nhàn này chính là bài Túy Trước của Hàn Ốc (844 - 923), bên Tàu. Hai bài này chỉ khác nhau ở câu 3 , trong Túy Trước hai chữ "túy trước" có nghĩa là "say mèm" đã được đổi lại là "thụy trước" có nghĩa là "ngủ say" trong Ngư Nhàn. 

Lời Thêm: Về thơ xưa, trường hợp cần phải xác định: tác giả đích thực là ai, khi chuyển dịch có giữ được ý của nguyên tác và, chữ dùng có đúng nghĩa hay không, là nằm ngoài giới hạn hiểu biết của tôi. Vả lại, tình thực mà nói, tôi cũng không có tham vọng này. Chỉ là, đã cố gắng tới mức có thể, để chia xẻ ở đây, với mọi người mà tôi quý mến, nỗi rung động nhẹ nhàng, cảm nhận được, khi đọc được một bài thơ hay.Thế thôi. Vâng, chỉ là thế thôi.

Phạm Khắc Trí
 03/16/2016
***
Quên Đi hưởng ứng cùng Thầy:

漁間                        Ngư Nhàn

萬里清江萬里天,Vạn lý thanh giang, vạn lý thiên  
一村桑柘一村煙。Nhất thôn tang giá, nhất thôn yên. 
漁翁睡著無人喚,Ngư ông thuỵ trước, vô nhân hoán,  
過午醒來雪滿船   Quá ngọ tỉnh lai, tuyết mãn thuyền.
倥路禪師               Không Lộ Thiền Sư
Nhàn Hạ Nghề Chài

Muôn dặm sông trong muôn dặm trời
Dâu gai một xóm xóm sương phơi
Lão chài còn ngũ không ai gọi
Trưa dậy thuyền đầy ấp tuyết rơi

Quên Đi
***
Các Bài Thơ Dịch Khác:
(1)     
Ngư Nhàn

Sông dài ngàn dặm ngút trời mây
Dâu biếc thôn nầy, một khói vây 
Thiêm thiếp ngư ông, ai chẳng gọi
Quá trưa tỉnh giấc, tuyết thuyền đầy 

(2)
Ngàn dặm sông dài, ngút ngút không
Một thôn dâu biếc, một sương lồng 
Ngư ông ngủ gật nào ai đoái 
Tuyết ngập thuyền trưa, tỉnh giấc nồng 

(3)
Sông xanh ngàn dặm, trời vô biên
Dâu biếc một thôn, một khói viền 
Chợp thiếp ngư ông, không tiếng gọi
Quá trưa tỉnh giấc, tuyết đầy thuyền 

Mailoc
***
Ngư Ông An Nhàn

Vạn dặm sông xanh trời một sắc
Dâu đay quanh xóm khói sương tiền,
Ông câu say giấc không người gọi,
Trưa xế mới hay tuyết phủ thuyền.

Mai Xuân Thanh
Ngày 17 tháng 03 năm 2016
***
Xóm Chài Nhàn Hạ

Muôn dặm nước trời trong biếc xanh
Xóm dâu sương trắng phủ an lành
Ông chài say giấc không ai gọi
Thức giữa trưa thuyền ngập tuyết nhanh

Kim Oanh
***
Cảnh Thanh Nhàn Ở Xóm Chài

Muôn dặm nước trời trong một sắc
Dâu gai thôn xóm những đầy sương
Lão chài say ngủ không ai gọi
Tỉnh giấc thuyền kia tuyết quá lườn

Kim Phượng
***
Say Rồi


Muôn dặm sông xanh muôn dặm trời,
Ngàn dâu xanh tựa khói sương rơi.
Ngư ông say giấc không ai gọi,
Tỉnh dậy xuồng câu tuyết ngập rồi!

Đỗ Chiêu Đức
***
Bài cảm tác:
Ngư Nhàn Trên Bến Ninh Kiều

Sóng vỗ, thuyền đưa, mây bay qua
Lão ngư, dõi mắt, nhìn xa xa
Xóm Chài, mờ mịt, làn sương khói
Ninh Kiều, sáng chói, lão ngư say

Lý Tòng Tôn

Đăng nhận xét