Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2016

Mai Muôn Thuở

(Xuân Houston)

Hình Ảnh & Thơ: Nguyễn Cao Khải 
Trình Bày: KimOanh

Đăng nhận xét