Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2016

Vết Tích Một Cuộc Tình


Thôi đã hết rồi, chỉ bấy nhiêu!
Khiến hồn em liệm chết thương đau
Giã từ anh nhé! thôi từ giã
Chôn chặt tình yêu thuở buổi đầu

Vết cắt tình yêu dẫu ngọt ngào!
Cũng là kỷ niệm phút bên nhau
Em mang vết tích ngày thơ dại
Vì lỡ yêu anh mới lệ trào,

Tình trái ngang chi phải phủ phàng?
Em đâu làm kẻ chuyến đò ngang
Để anh mượn bến sang bờ khác
Từ đấy tim đau bởi bẽ bang

Gặp gỡ nhau giây phút muộn màng ?
Tình nầy xếp lại bởi sang trang
Anh đi cho vẹn lòng cha mẹ
Dấu vết con tim khó gắn hàn.


Lý Lệ MAI
3/21/16

Đăng nhận xét