Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2016

Xuân Nhật Tức Sự - 春 日 即 事 - Thiền Sư Huyền Quang春 日 即 事              Xuân Nhật Tức Sự
二八佳人刺繡遲, Nhi bát giai nhân thích tú trì,
紫荊花下囀黃鸝。 Tử kinh hoa hạ chuyển hoàng li.
可憐無限傷春意, Kha lân vô hạn thương xuân ý,
盡在停針不語時。 Tận tại đình châm bất ngữ thì!
***
Dịch Xuôi : Đôi Lời Về Ngày Xuân


Người con gái tuổi đôi tám đang thêu chậm rãi tấm lụa màu ngũ sắc
Một con hoàng ly đang bay chuyền cành ríu rít dưới rặng hoa tử kinh
Ôi thuơng cảm vô cùng cái thời xuân đang độ trước mắt
Nhất là vào lúc ai kia đã ngừng tay kim, bất động,ngồi lặng thinh, không nói một lời

Phụ Chú: Thiền sư Huyền Quang là Sư Tổ đời thứ 3 Dòng Thiền Trúc Lâm Yên Tử đời Trần . Căn cứ vào nội dung với ý và lời như vậy (?) , có thuyết cho là bài Xuân Nhật Tức Sự này không phải do Thiền Sư làm (và còn được tìm thấy ở bên Tàu dưới tên tác giả là Ảo Đường Trung Nhân(? - 1203) đời Tống). Trong giới hạn hiểu biết của một người yêu chuộng chữ nghĩa , tôi xin được mạn phép hỏi ở đây cho vui thôi : "đã là một nhà tu thì không thể là một người thơ được sao?".
 PKT

Xuân Nhật Tức Sự

Tuổi đôi tám ngồi thêu tấm màn lụa,
Con oanh vàng ríu rít dưới giàn hoa.
Ôi thương lắm thuở xuân thì đang độ,
Tay kim ngừng, im lặng, ngó ngày qua.


Phạm Khắc Trí 
02/27/2016
***
Đôi Lời Về Ngày Xuân

Đôi tám nàng thêu tấm lụa màu
Chuyền cành hoa động cảnh xôn xao
Ý xuân thương cảm đời hư ảo
Khoảnh khắc dừng kim chẳng tiếng nào


Kim Phượng

Đăng nhận xét