Thứ Năm, 24 tháng 3, 2016

Bóng Thời GianMới đó thời gian mau chóng mặt
Xuân tàn đến Hạ, lại Thu, Đông.
Chào đời mở mắt mai vàng nở,
Tuổi hạc, mi mờ chỉ sắc không!

Vô phương đuổi kịp bóng thời gian,
Thôn nữ nào hay nụ héo tàn
Lão phụ, thuyền quyên chiều ngã bóng,
Phế hưng triều đại sử sang trang.

Thời gian biến đổi không ngừng nghỉ,
Sắc sắc không không cát bụi nào...
Mộng ảo phù dù sương khói phủ,
Thời gian gặm nhấm giấc chiêm bao!

Mai Xuân Thanh
Ngày 18 tháng 03 năm 2016

Đăng nhận xét