Thứ Ba, 22 tháng 3, 2016

Hội Ngộ Danh Họa Vũ Hối - 2015

Một vài hình ảnh anh chị em Nhân Ảnh Tân Văn cùng Thi Họa tài ba Vũ Hối ngày thứ Sáu 10/23/2015.Tại Tiệm Phở Saigòn Pearl.

Nguyễn Quang, Minh Đức Hoài Trinh, Vũ Hối
Từ trái: BS. Peter Morita, Việt Hải, Danh HọaVũ Hối, GS. Trần Mạnh Chi, Nhà Văn: Nguyễn Quang, Minh Đức Hoài Trinh, cháu Vũ Hối, Tuyết Nga (bà Trần Mạnh Chi, chủ nhân Saigon Pearl restaurant)
Việt HảiĐăng nhận xét