Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2016

Nao LòngNao Lòng

Lời thơ bộc lộ trái tim vàng
Rúng động người đang ở phía Nam
Nắng đổ nơi đây đầy ruộng lúa
Tuyết rơi ngoài ấy trắng thôn làng
Xót xa mỏng áo cam lòng chịu
Quặn thắt lão bà gởi tiếng than!
Không phép đảo huyền san chút ấm
Tấm lòng nhân ái hóa khô khan!

Cao Linh Tử
27/1/2016
***
Nao Nao !

Cho tôi một chút nắng hanh vàng 
Những lúc xuân về của nước Nam 
Ấp ủ cõi lòng nơi đất khách 
Cho vơi hồn mộng chốn quê làng 
Nhớ hoài vạt chỏng bồi rơm rạ 
Thương mãi khoai vàng lụi bếp than 
Từng đợt heo may , trời sắp Tết 
Rào rào gió bấc lạnh khô khan 

Mailoc
Cali 01-27-15
***
T
ết Cổ Truyền Dân Tộc

Chưng Tết cành mai chậu cúc vàng,
Cổ truyền dân tộc ở trong Nam.
Thượng du ngoài Bắc năm nay tuyết,
Thị trấn cư dân rét cả làng.
Lục tỉnh Cửu long nghe ấm áp,
Cụ già Hà Nội bếp đầy than.
Nắng ấm Sài Gòn đây phú túc,
Co ro đống rạ lạnh khô khan!

Mai Xuân Thanh
Ngày 27 tháng 01 năm 2016

Tết Xứ Cao Bồi

Cao-bồi xứ Mỹ nắng hanh vàng,
Tếch-Xát (Texas) tình nồng ấm cỏi nam.
Nữu-Ước như bông đầy đá tuyết,
Hiu-tênh (Houston) giống Tết ở thôn làng.
Vui vầy hội chợ thêm lời chúc,
An ủi lòng quê bớt tiếng than.
Mong ước nơi nơi đều thịnh vượng,
Vui Xuân quên hết mọi khô khan!

Đỗ Chiêu Đức


Đăng nhận xét