Chủ Nhật, 5 tháng 3, 2017

Mai Xuân Thanh - Chúc Mừng Sinh Nhựt Anh Bang ThạchCó lần anh hỏi thăm tôi
Ân cần tìm hiểu khúc nôi sự đời
Làm thinh cách biệt đôi nơi
Nhà văn sức khỏe góp lời thân yêu
Nói chi cũng tuổi xế chiều
Cái già xồng xộc đăm chiêu một mình
Đến ngày sinh nhật, nghĩa tình
Tinh thần thân hữu đinh ninh là quà
Ở xa nay chúc bạn ta
Nâng ly chạm cốc uống trà rượu bia
Lỡ say quên phức đường dìa
Ngủ ngồi một giấc như chia tấm lòng
Người ta sống gởi thong dong
Dưỡng già phúc lợi ước mong thanh bình.

Mai Xuân Thanh
Ngày 03 tháng 03 năm 2017

Đăng nhận xét