Thứ Sáu, 10 tháng 3, 2017

Thì Thầm - Sáng tác Phạm Anh Dũng - Hoàng Quân


Sáng Tác: Phạm Anh Dũng 
Tiếng Hát: Hoàng Quân  
Thực Hiện: Hoàng Khai Nhan

Đăng nhận xét