Thứ Năm, 9 tháng 3, 2017

Mộng


Chẳng dám dối lòng
Rằng em không nhớ
Em nhớ anh nhiều
Nhiều biết bao nhiêu!
Những lúc ưu phiền
Nhớ càng dữ dội
Nhớ quá đi thôi
Người ở xa xôi... 
Tận cuối chân trời!
 
Mộng cứ là mộng
Mơ vẫn là mơ
Bong bóng đừng vỡ
Ước mơ đừng tàn
Để em mơ màng
Đầu óc đi hoang...

Cho em ôm mộng
Cho em được mơ
Vì mơ luôn đẹp
Nên mơ mộng hoài
Hạnh phúc trong mơ
Làm thơ qua mộng
Nên tình rổng không
Mộng mãi mầu hồng...

Như Nguyệt
1 tháng 12, 2016
Đăng nhận xét