Chủ Nhật, 5 tháng 3, 2017

Chúc Mừng Sinh Nhật Nhà Văn Trần Bang Thạch (Đỗ Chiêu Đức)Mừng Sinh Nhật Người Giữ Vườn Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm

Vất vả khen ai suốt tháng ngày,
Âm thầm phục vụ chẳng đơn sai.
Bao đêm chiu chắt gom thi phú,
Suốt buổi loay hoay sắp xếp bài.
Thỉnh thoảng gieo vần kinh ngạc khách,
Đôi khi truyện ngắn động lòng ai.
Vì Vườn Thơ Thẩn luôn chăm chỉ,
Sinh nhật tự mình chẳng kẻ hay!!!

Đỗ Chiêu Đức

Đăng nhận xét