Thứ Ba, 7 tháng 3, 2017

Đời Người Chẳng Già!...Đời người chẳng có già đi
Tuổi đời bày đặt mới ghi cái già
Nhân sinh một kiếp thăng hoa
Thể thì thay đổi có già được đâu!
Lao đao trong sóng bể dâu
Luân hồi sinh-tử là câu nhân tình.

Nguyên Khang
Đăng nhận xét