Thứ Bảy, 11 tháng 3, 2017

Thủy Chung


Ngỡ giá băng vì đã lập đông,
Nhưng nhờ em đến khiến đêm nồng.
Bỏ công năm tháng đưa về ngõ,
Bù lại thời gian tiển tới sông.
Mới đó ta chừ mây vướng trán,
Nhanh ghê nàng đã má phai hồng.
Gừng cay muối mặn cùng chia sớt.
Lèo lái thuyền nan giữa bão giông.


Hoành Trần
6/12/16

                            
Đăng nhận xét