Thứ Bảy, 11 tháng 3, 2017

Thơ Tranh: Về Một Cánh Hoa


Thơ: Thy Lệ Trang
Thơ Tranh: Kim Oanh