Thứ Ba, 7 tháng 3, 2017

Đặng Thị Hương Cựu Học Sinh Tống Phước Hiệp - Đệ Nhị C,1968

Để phân biệt với một người cũng tên Hương nên bạn bè đặt biệt danh "Hương Cầu Tân Bình"
 Tại Photo Vinh_ Cầu Lầu năm 1968, Đệ Nhị C, áo dài còn phù hiệu Tống Phước Hiệp các bạn ạ ...!!!
 Ai biết Bùi thị kim Lệ, Bán Công Nguyễn Thông? Đây là nhà Hữu Nhân, Kim Lệ tại nhà Sĩ Quan Công Binh TĐ 401 Vĩnh Long - năm 1969.

Đây là Kim Liên 47 và Hương năm 1966 Đệ Tam C1 Trung học Tống Phước Hiệp

Đặng Thị Hương

Xem Phần 2
Đăng nhận xét