Thứ Tư, 8 tháng 3, 2017

Thơ Tranh: Mừng Sinh Nhật&Ngày Phụ Nữ 8/3/2017

Anh chị Mười quý mến.
Món quà nhỏ phương xa tặng anh chị Mười nha 
Không dễ gì có ngày trùng họp hy hữu này. Quý Mến
Cô9

Thơ&Thơ Tranh: Kim Oanh

Đăng nhận xét