Thứ Tư, 8 tháng 3, 2017

Mùa Xuân Ra Biển Ngó TrờiÐi chân không giọc biển trời
Gió thiên cổ thổi căm đời sống ta
Bóng nghiêng cây đợi chiều tà
Ghềnh như héo hắt từ xa thẳm nào
Ta thui thủi dưới trời cao
Ngồi đây hồn lộng ba đào nhớ thương.


Phạm Hồng Ân

Đăng nhận xét