Thứ Hai, 6 tháng 3, 2017

Bước Chân Buồn – Thơ Yên Dạ Thảo – Phổ Nhạc Nhược Thu


Thơ, Youtube: Yên Dạ Thảo
Phổ Nhạc: Nhược Thu
Hòa âm: Phan Thanh Hùng

Tiếng hát: Lệ Tuyền

Đăng nhận xét