Thứ Sáu, 10 tháng 3, 2017

Nhịp Võng Thời Gian


(Mến tặng họa sĩ Thanh Trí)

Tí tách thời gian nhịp võng khua
Lá hoa qua lại rộn giao mùa
Thanh âm vọng khúc hương tình mộng
Trí tưởng vờn theo hồng lối xưa

Thơ vung cọ vẽ đùa trên lụa
Mấy nét màu duyên khoe nắng mưa
Thinh không mặc khách đam mê ngắm
Cánh võng thời gian thanh thoát đưa .

Cao Nguyên
(Tranh: Nhịp Võng Thời Gian -Họa sĩ Thanh Trí)

Đăng nhận xét