Chủ Nhật, 5 tháng 3, 2017

Thơ Tranh: Đôi Dòng Tản Mác

Anh Trần Bang Thạch kính mến
Em thay mặt trang Blog Long Hồ Vĩnh Long
Chúc Mừng " Người giữ Vườn" Phan Thanh Giản Đoàn Thị Điểm Cần Thơ"
Sinh Nhật tràn đầy hạnh phúc và dồi dào sức khoẻ để vườn mãi xinh tươi!
3/2017
(Kim Oanh)
Thơ: Trần Bang Thạch
Thơ Tranh: Kim Oanh

Đăng nhận xét