Thứ Năm, 9 tháng 3, 2017

Lãng Đãng Vào Thơ:Lời Thú - Cao Mỵ Nhân - Quýdenver

Đố người biết cuộc tình sau
Có là tình cuối hay đầu của tôi?...

(Cao Mỵ Nhân)Thơ: Cao Mỵ Nhân & Quýdenver
Thực Hiện: Quýdenver

Đăng nhận xét