Thứ Bảy, 5 tháng 8, 2017

Mừng Sinh Nhật 77


Dương huynh Hồng Thủy thất song (77)
Tâm hồn sảng khoái - thơ chong thọ trường
***
Cuộc đời lần lữa cuốn trôi trôi
Cặp bảy hiên ngang thách vãn hồi
Bác sĩ nhà thơ nguồn thực thể
Tailor Hồng Thủy nét tinh khôi
Áo bờ lu trắng lòng nhân ái
Ngọn bút bi xanh khí phách bồi
Tuổi hạc trời cao sừng sững đứng
Tâm tình thuở trẻ vẫn sôi sôi!

Nguyễn Đắc Thắng
170804

Đăng nhận xét