Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2017

Tuổi Biết Buồn - Ngọc Chánh - Phạm Duy - Ý Lan


Sáng Tác: Ngọc Chánh - Phạm Duy
Ca Sĩ: Ý Lan
Thực Hiện: Nguyễn Thế Bình

Đăng nhận xét