Thứ Hai, 31 tháng 7, 2017

Ví Dầu


Xướng: Ví Dầu

Ví dầu em ở hay đi
Cũng xin để lại chút gì với nhau
Một mai nước chảy qua cầu
Ta còn cái thuở ban đầu chớm yêu

Trần Bang Thạch
***
Các Bài Họa:
Ví Dầu

Dẫu mà kẻ ở người đi
Nghìn thu còn mãi những gì trao nhau
Ví dầu con tạo cơ cầu
Trái tim chửa xóa mộng đầu ấp yêu

Kim Phượng
***
Giá Như

Từ người cất bước ra đi
Nghìn trùng cách biệt mong gì gặp nhau
Giá như Ô Thước bắc cầu
Tháng Bảy Ngưu Chức buổi đầu trao yêu

Kim Oanh
***
Dù sao

Dù sao người cũng đã đi
Thì xin giữ kỷ niệm gì cho nhau
Dòng trôi nước cuốn chân cầu
Bóng hình xưa giấc mộng đầu vào yêu

Song Quang
***
Dặn lòng

"Người ta" lặng lẽ ra đi!
Dặn lòng giữ lại những gì cho nhau
Dù cho nghịch cảnh cơ cầu
Đừng làm tan vỡ tình đầu vừa yêu!

Song MAI Lý Lệ
***
Còn Chăng?

Người ơi chớ vội quay đi
Để ta còn được những gì cho nhau
Chớ đừng như nước qua cầu
Buông trôi kỷ niệm buổi đầu mình yêu.

Quên Đi
***
Chia Tay

Chia tay bịn rịn em đi
Hôn nhanh môi mắt có gì nhớ nhau
Ôm em như mống trên cầu
Niềm thương da diết buổi đầu mới yêu...

Lý Tòng Tôn
***
Các Bài Cảm Tác:

Thương

Thu về đông tới xuân đi
Tiếc thời hoa bươm thầm thì bên nhau.
Em ơi mây đã qua cầu,
Còn đây cái nghĩa nhuộm màu tin yêu.

Mailoc
***
Ví Dầu

Ví dầu lòng bậu muốn đi,
Lòng tôi muốn để chút gì cho nhau.
Một mai có bước qua cầu,
Cầu bao nhiêu bước dạ sầu hơn yêu!

Đỗ Chiêu Đức
***
Ngậm ngùi

Sao người nỡ bỏ ta đi
Không lời từ biệt, chắc gì đợi nhau!?
Nhìn dòng nước dưới chân cầu
Miên man nỗi nhớ, rầu rầu dạ yêu.

Phương Hà
***
Còn Yêu

Ghe tàu anh trốn mau đi
Còn em ở lại bầu bì nhớ nhau
Nhược bằng nối được nhịp cầu
Ấm no chia sớt, buổi đầu còn yêu!

Mai Xuân Thanh
Ngày 20 tháng 07 năm 2017

***
Ví Dầu

Ví dầu chuyến lỡ tàu đi
Duyên còn đứng đợi lấy gì tặng nhau
Chiều lơ lửng bóng qua cầu
Hồn trôi lơ lửng mối sầu tàn canh

Mai Thắng
170721Đăng nhận xét