Thứ Ba, 1 tháng 8, 2017

Nghe Trong Khói Thuốc
Sớm dậy pha trà buồn hắt hiu
Khói thuốc vờn ta thêm nhớ nhiều
Cố lắng nghe trời càng tĩnh lặng
Không một tiếng trùng thân thiết yêu

Khói bay ta bạn với mình ta
Mải miết nhìn vô cái tuổi già
Chẳng thích trăng sao cùng gió lạnh
Lại buồn đếm mãi những ngày qua

Thời gian ơi mi bỏ ta ư
Chạy trốn về xa cõi mịt mù
Ném mẩu thuốc tàn rồi chép miệng
Cõi đời buồn tẻ thế này ư

Chân Diện Mục
Đăng nhận xét