Thứ Tư, 2 tháng 8, 2017

MưaChút tình còn lại nơi đây
Thôi thì ta gửi áng mây cho người...


***
Mưa còn mãi theo ta trong đời
Em giờ đã xa xôi phương trời
Ôi mỗi người một nơi

Mưa lại đến với anh hôm nay
Anh mang theo cuộc sống lưu đày
Trong nỗi đau tháng ngày

Mình hai người mối tình chia hai
Đôi khi muốn uống ánh trăng đầy
Nhưng không thể cùng say!

Biện Công Danh
31/7/16
Đăng nhận xét