Thứ Bảy, 5 tháng 8, 2017

Mừng Sinh Nhật Bảy BảyChúc Mừng, Chúc Mừng !
Chúc Mừng SINH NHẬT của
Bác Sĩ, Thi Sĩ, Văn Sĩ, Thiện Sĩ ...
Vương Thủy Tùng,
Dương Hồng Thủy,
Thuỷ Tailor ...

Mừng Sinh Nhật Bảy Bảy

Mừng người song thất cổ lai hi,
Hai bảy chục tư chửa thấy gì !
Ngũ thập niên tiền nhị thập thất,
Nhị tam tuế hậu nhất linh chi.
Mắt mờ tai lãng lòng còn nhớ,
Tình cũ duyên xưa dạ vẫn ghi.
Sống mãi sống dai như đĩa đói,
Một trăm tuổi đủ vẫn chưa đi !!!


Đỗ Chiêu Đức


*Thơ của Dương hồng Thủy :
Hôm nay các con chúc mừng sinh nhật
Tuổi vừa song thất mới biết mình già

Song Thất là 2 con 7 là 14, là Một Chục Tư.
2 VÀ 7 LÀ : 2 mươi 7: 27.
Bắt chước cụ Dương Khuê:
Năm mươi năm trước hai mươi bảy,
Hăm ba năm nữa chẵn một trăm!
***
Họa Thơ "Mừng Sinh Nhật 77" với thầy đồ Đỗ Chiêu Đức

Bảy bảy xưa nay đắc thọ hi
Vui tươi khỏe mạnh há lo gì!
Thanh niên ngang dọc bền tâm chí
Trai tráng tung hoành vững sá chi
Tháng rộng năm dài chờ bách tuế
Năm cùng nguyệt tận đợi ngày ghi
Niên kim bằng hữu nâng ly chúc
Bạn Thuỷ Taylor sống mãi đi...!

Mai Xuân Thanh
Ngày 04 tháng 08 năm 2017

Đăng nhận xét