Thứ Bảy, 5 tháng 8, 2017

Chúc Mừng Bạn Hiền Bảy Mươi Bảy


Dương Hồng Thuỷ Bác Sĩ Tùng Vương
Thi sĩ văn nhân khách viễn phương
Tuổi trẻ ba lô qua Đà Nẵng
Thanh niên Đà Lạt phố mù sương
Bốn vùng buổi ấy đều đi khắp
Lục tỉnh Cần Thơ lắm bạn thương
Bảy bảy nay vui bên tiệc rượu
Chúc mừng sinh nhật bạn Tùng Vương

Mai Xuân Thanh
Ngày 04 tháng 08 năm 2017
Đăng nhận xét