Thứ Tư, 2 tháng 8, 2017

Vần Thơ Tím - Thơ Yên Dạ Thảo - Nhạc Nguyễn Văn Thơ


Thơ & Youtube: Yên Dạ Thảo 
Nhạc: NguyễnVăn Thơ 
Hòa âm: Phan Thanh Hùng 
Tiếng hát: Trần Lệ  

Đăng nhận xét