Chủ Nhật, 30 tháng 7, 2017

Hạ Hồng - Phượng Hồng


Xướng: Hạ Hồng

Nắng hạ hồng vươn phượng đỏ cây
Cung trời xưa gợi nhớ còn đây
Đậm tình xanh mộng thời hoa phấn
Áo trắng lòng xây ngát mộng đầy
Lưu bút còn ghi hồn chữ cũ
Nguồn thơ vẫn động suối thơ say
Bốn phương bạt gió dù phiêu bạt
Giữ mãi trong tim lớp bạn thầy

Bằng Bùi Nguyên
***
Họa: Phượng Hồng

Phượng hồng rợp nở đỏ cành cây
Nắng hạ lung linh khắp đó đây
Tuổi mộng hoa niên thời cắp sách
Lòng mơ tươi sáng tương lai đầy
Chuyền tay lưu bút thay lời nói
Ánh mắt trao tình rất đắm say
Lữ thứ bao năm đời viễn xứ
Mà lòng vẫn nhớ bạn,cô thầy

Song Quang

5/25/17
Đăng nhận xét