Thứ Bảy, 29 tháng 7, 2017

Đi Giữa Phố Xưa - Thơ Khiếu Long - Nhạc Trần Chương Lương


Thơ: Khiếu Long
Nhạc: Trần Chương Lương
Hòa Âm: Phan Thanh Hùng
Ca Sĩ: Duy Linh

Đăng nhận xét