Thứ Năm, 27 tháng 7, 2017

Chiều Nhớ Tình Nhân - Thơ Hoài Ziang Duy - Nhạc Vĩnh Điện


Thơ: Hoài Ziang Duy
Nhạc: Vĩnh Điện
Ca sĩ: Đông Nguyễn
Thực Hiện: Tranai2008

Đăng nhận xét