Thứ Hai, 24 tháng 7, 2017

Chiều Buồn( Ngũ độ thanh- Bát vĩ đồng âm )

Ráng đỏ chiều hôm đã lụi tàn
Đàn chim rũ rượi phút lìa tan
Trời lam ẩn hiện quầng mây sáng
Sắc thẫm vùi chôn cảnh địa đàng
Ủ rũ ta ngồi mong ngóng bạn
Vô tình rượu đổ tóe tung bàn
Trăng nhìn lặng lẽ tuồng bi thán
Nỗi lụy triền miên của thế gian

Sông Thu

Đăng nhận xét