Thứ Sáu, 28 tháng 7, 2017

Cuộc Sống Quê Nghèo(Tung hoành trục khoán)

Quê tôi nghèo,việc đồng lam lũ
Sống nhọc nhằn chỉ đủ sắn khoai

Quê mẹ mong chờ ánh nắng mai
Tôi yêu đất nước mãi u hoài
Nghèo nàn bám víu đời cơ cực
Việc kiếm miếng cơm tạm mỗi ngày
Đống áng nặng nề ai thấu hiểu ?
Lam chiều vây kín phủ bờ vai
Lũ về quét sạch niềm hy vọng
Sống nhọc nhằn chỉ đủ sắn khoai

Song MAI Lý Lệ

Đăng nhận xét