Thứ Tư, 26 tháng 7, 2017

Ðêm Cuối Cùng - Phạm Đình Chương - Tuấn Ngọc


Sáng Tác: Phạm Đình Chương
Ca Sĩ: Tuấn Ngọc
Thực Hiện: Nguyễn Thế Bình

Đăng nhận xét