Chủ Nhật, 23 tháng 7, 2017

Nhớ Huế
Xướng: Nhớ Huế

Ta vẫn nhớ thương lắm Huế ơi
Cách xa Thành Nội đã lâu rồi!
Sông Hương thấp thoáng con đò dọc
Núi Ngự lơ thơ cuộn mây trời
Vĩ Dạ bao chiều thêm quyến luyến
Trường Tiền mấy nhịp mãi rong chơi
Văn Lâu, Thượng Tứ nhiều dan díu
Tây Lộc chim bay bốn hướng trời.

Thanh Trương

***
Các Bài Họa:

Thương Huế
Thương nhiều xứ Huế của tui ơi
Núi Ngự trăng lên nhớ lắm rồi
Đập Đá ngày đông mưa ngập lụt
Bao Vinh tháng hạ nắng loang trời
Sầu Đông Vỹ Dạ đi quanh ngắm
Phượng Vỹ Văn Lâu bước dạo chơi
Thiên Mụ , Từ Đàm chuông lắng đọng
Hương Sen Đại Nội ngát lưng trời

Minh Thuý
***
Thương Huế


Thương nhiều xứ Huế của tui ơi
Núi Ngự trăng lên nhớ lắm rồi
Đập Đá ngày đông mưa ngập lụt
Bao Vinh tháng hạ nắng loang trời
Sầu Đông Vỹ Dạ đi quanh ngắm
Phượng Vỹ Văn Lâu bước dạo chơi
Thiên Mụ , Từ Đàm chuông lắng đọng
Hương Sen Đại Nội ngát lưng trời

Minh Thuý
***
Nhớ Huế


Một thuở nào còn hởi Huế ơi!
Thuyền trăng Vĩ Dạ vắng nhau rồi
Ngự Bình man mác đồi hò hẹn
Thừa Phủ nôn nao bến đợi chờ
Thiên Mụ chuông ngân hồn lạc lối
Bao Vinh nắng đổ phố rong chơi
Tràng Tiền trắng xóa màu mưa phủ
Thành Nội em về nhớ một trời

Hải Rừng
8/7/2017


Đăng nhận xét