Thứ Ba, 25 tháng 7, 2017

Phạm Khắc Trí Thành Kính Chia Buồn Gia Đình Bạn Dương Hồng Đức

Kính thưa quý anh chị em,

Lúc sinh thời, anh Dương Hồng Đức, Cựu Giáo Sư Phan Thanh Giản Cần Thơ, đối với chúng tôi là một người bạn qúy, đã một đời nhà giáo mẫu mực.
   ̣ Mấy hôm nay nhận tin anh từ Paris vừa thoát trần về cõi Phật, lòng riêng Dallas tôi không khỏi thương tiếc ngậm ngùi.
  ̣ Mong được chia xẻ ít nhiều nỗi niềm này đến chị Đức, các cháu, các bạn, và các học trò của anh ̣ 

Phạm Khắc Trí 
07/24/2017


Đăng nhận xét