Thứ Hai, 24 tháng 7, 2017

Nghe BiểnEm có nghe biển hát
Bài tình buồn buổi trưa
Vuốt ve từng hạt cát
Qua năm tháng bốn mùa
Em có nghe biển hát
Giọng trầm trầm xót xa
Cho xác người trôi dạt
Nhấp nhô sóng nhạt nhoà
Em có nghe biển hát
Ngàn năm một băng ca
Trên phím đàn trắng toát
Như tiếng nấc, chợt vừa
Em có nghe biển khóc
Rưng rức những ngày mưa
Nén lòng trong vỏ ốc
Như nước mắt lăn xòa
Em có nghe biển khóc
Như oan hồn quỉ ma
Bên ngàn cây xỏa tóc
Ôm xác con khóc oà
Em có nghe biển khóc
Trong nhịp sóng đong đưa
Ðứa con và tang tóc
Nằm chết chẳng còn nhà
Em có nghe biển nói
Thì thầm tận đêm xa
Ngắc khoảng cơn đau nhói
Tiếng mẹ tắt một mùa
Em có nghe biển nói
Câu chuyện ngàn năm xưa
Chỉ còn là nhang khói
Mẹ ơi! Chỉ gió lùa

Tịnh

Đăng nhận xét