Thứ Sáu, 28 tháng 7, 2017

Chút Bâng Khuâng! - Giấc Mơ Đồng ThápBài Xướng: Chút Bâng Khuâng!
(Tung hoành trục khoán)

Đồng Tháp oai hung nghinh mặc khách
Cửu Long phong phú tiễn tao nhân (*)

Đồng khô cỏ cháy biết bao lần
Tháp phủ rêu mờ đổ trước sân
Oai dũng tổ tiên dường phảng phất
Hùng anh hậu bối bỗng phân vân
Nghinh chào đổi xác hồn sông núi
Mặc niệm  lưu danh tiếng phúc Thần
Khách đến reo mừng rơi nước mắt
Cửu Long phong phú tiễn tao nhân.

Cao Linh Tử
16/7/2017
(*)Cặp đối cỗng chào năm xưa tại Châu Thành Cao Lãnh
***
 Bài Họa:

Giấc Mơ Đồng Tháp
Đồng Tháp oai hung nghinh mặc khách
Cửu Long phong phú tiễn tao nhân 

Đồng
 sâu đất trũng nước phèn dâng
Tháp cổ từng lưu vết rạng ngần
Oai vệ vươn mình chăm đất ruộng
Hùng thiêng vượt bóng phủ vùng sân
Nghinh nguồn nắng mới trời mơ biển
Mặc áo ngàn xưa vóc hiện thần
Khách đến mời vui hòa cảm nhận
Cửu Long phong phú tiễn tao nhân.

Mai Thắng
 170717

Đăng nhận xét