Thứ Tư, 26 tháng 7, 2017

Còn Lại Mình Tao

(Để nhớ hai bạn thân Ngô Thành Hoàng và Nguyễn Phú Thạnh)

(Công viên Vĩnh Long 57-58 Ngô Thành Hoàng, Nguyễn Hồng Ẩn)
(Bìa trái: Nguyễn Phú Thạnh, bìa mặt Nguyễn Hồng Ấn_1963)

Chúng mình ba đứa* một thuở bên nhau
Chung lớp giỡn đùa sớt chia sách vở
Lang thang ngày tháng “đấu láo” nghêu ngao
Tóc ngắn tóc dài vô tư ngắm nghía.

Một khi kết thân suốt đời trọn nghĩa
Chia tay ra đời luôn tạc vào lòng
Những đóm lữa hồng bùng lên có dịp
Mong ngày tái ngộ từng phút mong trông.

Một đứa ra khơi** hai thằng lóng ngóng
Kiếm tìm khắp chốn nhưng vẫn bặt tăm
Từ giã cuộc chơi đã thêm thằng nữa
Còn lại mình tao lòng héo dạ bầm.

Tháng bảy nắng nồng trời cao thăm thẳm
Nhắc nhở tin buồn mới đó một năm***
Viết vội đôi dòng gởi cho hai bạn
Yên nghỉ bình an thiên giới xa xăm!

Anh Tú
July 23, 2017

*Ngô Thành Hoàng, Nguyễn Phú Thạnh và Nguyễn Hồng Ẩn
**Mất dấu Ngô Thành Hoàng từ 1975.
***Nguyễn Phú Thạnh từ trần ngày 25 tháng 7, 2016

***
Nhìn cái hình chụp ở công viên Vĩnh long, thấy ngậm ngùi quá. Đó là nơi mà những giờ tình cờ đuợc nghỉ( khi thầy, cô bị bệnh chẳng hạn), các bạn cùng lớp hay ra đây ngồi chơi, duới giàn hoa Quỳnh Anh này. Cái cửa sổ đóng kín đàng sau là của tòa án. Giữa công viên có đài Chiến sĩ trận vong....Bài thơ kèm theo tấm hình rất cảm động

Công viên, băng đá, hoa vàng
Duới giàn hoa đó hai chàng thư sinh
Nay còn một nguời, một mình
Bạn xưa tuyệt tích, nghĩa tình còn đây
Bài thơ thắm thiết "Nhớ mầy"
Nhớ sao là nhớ những ngày cùng nhau

Khánh Hà

Đăng nhận xét